Nieuw.1  Nieuw.2  
Stedenbouwkundigplan + Beeldkwaliteitsplan wijk Centrum, Ridderkerk
Projectenlijst 
.......................................................... 
sep '13 t/m heden 
Inrichtingsplan buitenruimte De Leyen Zuid, Bilthoven 
i.o.v. gemeente de Bilt 
 
dec '13 t/m heden 
Stedenbouwkundigplan Stadspoort Bodart, Leuven  
i.o.v. de stad Leuven 
i.s.m. Palmbout Urbanlandscapes 
 
maart '14 
Schetsboek Wonen op het eiland Schalkwijk 
i.o.v. gemeente houten 
 
nov '12 t/m sep '13 
Stedenbouwkundige verkenning bedrijventerrein, Montfoort 
i.o.v. gemeente Montfoort 
i.s.m. PH Urbanism 
 
sep '12 t/m juli '13 
Stedenbouwkundigevisie centrumgebied Koningshoek 
i.o.v. gemeente Maassluis 
i.s.m. Palmbout Urbanlandscapes 
 
 
 
 
 
mei '12 t/m sept '13 
stedenbouwkundigplan + beeldkwalitetisplan wijk Centrum, Ridderkerk 
i.o.v Woonvisie 
i.s.m. Els Bet stedebouwkundige 
sloop/ nieuwbouw van circa 400 won 
 
nov '11 t/m sept '13 
stedenbouwkundigplan + beeldkwaliteitsplan de Leijen Zuid, Bilthoven 
i.o.v. gemeente De Bilt 
i.s.m. Els Bet stedebouwkundige 
16 vs-woningen en een woonzorgcomplex 
 
mei '11 t/m heden 
inrichtingsplan buitenruimte Brede School West, Leiderdorp 
i.o.v. gemeente Leiderdorp 
i.s.m. Frencken Scholl architecten 
 
sep '11 t/m dec '11 
Prijsvraag Aachen Gesamt Schule 
i.o.v. 
i.s.m. Frencken Scholl architecten 
 
 
 
Carin Jannink landschap en stedebouw