als coulissen in het landschap. Het beeld van de snelweg wordt door deze coulissen opgeknipt, de snelweg verdwijnt en verschijnt in de horizon. Op deze manier wordt de snelweg met het landschap verweven. Tussen de complexen wordt de overgang van de snelweg naar landschap gevormd door een rietkraag en poldersloot. De rietkraag werkt als een scherm tus-sen de snelweg en de landbouwgron-den. De polderweg is door zijn lig-ging aan de zuidzijde van de riet-kraag en poldersloot onderdeel van het agrarische landschap. Om de geluidssituatie in Zwijndrecht te verbeteren is een geluidswering getekend. Het scherm staat los van de defensieve dijk, zodat deze als herkenbare lijn in het landschap ligt. Het scherm loopt over in een grondlichaam waar de polderweg overheen loopt en uitzicht biedt. De vormgeving van de geluidswering sluit aan op de voorgestelde geluidswering ten oosten van Zwijndrecht. 
1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  
vogelvlucht inpassing
Carin Jannink landschap en stedebouw