9.1  9.2  9.3  9.4  9.5  9.6  
zicht vanaf het hoge plein richting de dorms
Carin Jannink landschap en stedebouw