8. Inrichtingsplan binnenterreinen Heindijk, Rotterdam 
november 2009 - heden 
............................................................... 
i.o.v. Kristal projectontwikkeling en Woonbron Rotterdam 
i.s.m. Math-architecten 
............................................................... 
De binnenterreinen aan de Hazendijk zijn verborgen groene plekken in een verder stenige omgeving. Dit contrast is fas- cinerend en in het inrichtingsplan verder versterkt. Het lommerrijke karakter wordt voornamelijk gemaakt door een collectie waardevolle volgroeide bomen. Naast de bomen is de beplanting en verharding versleten en hard toe aan vervanging. De positie van de bomen bepalen de indeling van de terreinen. Twee grote grasvlakken met verspreid staande bomen domineren het beeld. Hagen zorgen voor een fraaie gelaagdheid en scheiden het parkeren van het spelen. 
In de toekomst komen langs de Hazendijk twee entrees van de wooncomplexen te liggen. Hierdoor ontstaat een levendige route dit in tegenstelling tot de huidige situatie waar langs de Hazendijk voornamelijk blinde gevels en doodse plekken te vinden zijn. 
Op de grasvlakken en onder de bomen is het heerlijk spelen, om aan de picknicktafels een krantje te lezen of om aan je vrienden je nieuwe brommer te showen. Dit laatste is prima mogelijk op de lange bank langs de Aalstdijk. Aangezien het parkeren hier is verwijderd en de grond iets is opgehoogd is er de mogelijkheid ontstaan om een lange bank te maken, grenzend aan het brede trottoir van de Aalstdijk.  
Daar het ontwerp buitenruimte in nauwe samenwerking met Math-architecten is opgesteld zijn de nieuwe entrees, het grootonderhoud van de complexen en de buitenruimte naadloos op elkaar afgestemd.  
Hazendijk twee entrees van de 
wooncomplexen te liggen. Hierdoor ontstaat een levendige route dit in tegenstelling tot de huidige situatie waar langs de Hazendijk voornamelijk blinde gevels en doodse plekken te vinden zijn. 
Op de grasvlakken en onder de bomen is het heerlijk spelen, om aan de picknicktafels een krantje te lezen of om aan je vrienden je nieuwe brommer te showen. Dit laatste is prima mogelijk op de lange bank langs de Aalstdijk. Aangezien het parkeren hier is verwijderd en de grond iets is opgehoogd is er de mogelijkheid ontstaan om een lange bank te maken, grenzend aan het brede trottoir van de Aalstdijk.  
Daar het ontwerp voor de buiten- ruimte in nauwe samenwerking met Math-architecten is opgesteld zijn de nieuwe entrees, het groot- onderhoud van de complexen en de buitenruimte naadloos op elkaar afgestemd.  
8.1  8.2  8.3  8.4  8.5  8.6  
werk in uitvoering
Carin Jannink landschap en stedebouw